link-dang-ky-huyen

II. Đăng ký trải nghiệm xe thăng bằng tại các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hà Nam

- Link Đăng ký trải nghiệm tại Lý Nhân: https://forms.gle/6m89yw7zF1Ax37B88
- Link đăng ký trải nghiệm tại Bình Lục: https://forms.gle/e6AknWv8cLoFZp9G8
- Link đăng ký trải nghiệm tại Phủ Lý: https://forms.gle/TGX2uhNfZGj1RF9A6
- Link đăng ký trải nghiệm tại Thanh Liêm: https://forms.gle/qxuJ3mr8qT43PS5f6
- Link đăng ký trải nghiệm tại Duy Tiên: https://forms.gle/Xom4SJWW5hCpmn9q9
- Link đăng ký trải nghiệm tại Kim Bảng: https://forms.gle/dKuScJLtxbGvdawv6

DANH SÁCH CÂU LẠC BỘ XE THĂNG BẰNG Bike 90

Câu lạc bộ xe thăng bằng Hà Nam Bike 90 thông báo tuyển sinh
Câu lạc bộ xe thăng bằng Hà Nam Bike 90 thông báo tuyển sinh
  • Thời gian :
  • Địa điểm :
  • Huấn luyện viên phụ trách :
  • Tham gia Group Câu lạc bộ : Click here