Giới thiệu phần thưởng giành cho các bé giải đua 18/6/2023 BIKE 90